LinkSwitch-LP

說明:

最低系統成本加上進階安全功能,展現凌駕於線性電源供應器及 RCC 設計的優異效能

 • 所需元件最少的切換開關
 • 運用專利的 IC 微調技術和變壓器構造技術,達成極嚴格的參數公差,實現 Clampless™ 設計 – 減少所需元件的數目和系統成本,並提高效率
 • 遲滯過熱關機保護功能 – 免除線性變壓器所用的溫度保險絲,或是 RCC 設計中所用的額外元件
 • 頻率抖動功能可大幅降低 EMI – 實現低成本輸入濾波器配置
 • 專利的 E-Shield™ 變壓器免除 Y 電容器
 • 全輸入電壓範圍,全世界均可使用
 • 自動重新啟動功能可在發生短路及開迴路故障狀況下,將輸出功率降低達 85% 以上
 • 簡化開/關控制,不需迴路補償
 • 高頻寬提供無超越量的快速啟動以及優異的暫態負載反應

應用:

 • 行動/無線電話、PDA、電動工具、MP3/可攜式音效設備、刮鬚刀等的充電器
 • 待機及輔助電源供應器
Part 產品規格型錄 BV(ds) Max Power Price S&H Availability
LNK562DG-SA
LNK562DG (Sample, 10 pcs.)
700 V
1.9 W
$0
$50.00
In Stock
LNK562GN-SA
LNK562GN (Sample, 10 pcs.)
700 V
1.9 W
$0
$50.00
In Stock
LNK562PG-SA
LNK562PG (Sample, 10 pcs.)
700 V
1.9 W
$0
$50.00
In Stock
LNK563DG-SA
LNK563DG (Sample, 10 pcs.)
700 V
2.5 W
$0
$50.00
In Stock
LNK563GN-SA
LNK563GN (Sample, 10 pcs.)
700 V
2.5 W
$0
$50.00
In Stock
LNK563PG-SA
LNK563PG (Sample, 10 pcs.)
700 V
2.5 W
$0
$50.00
In Stock
LNK563PN-SA
LNK563PN (Sample, 10 pcs.)
700 V
2.5 W
$0
$50.00
In Stock
LNK564DG-SA
LNK564DG (Sample, 10 pcs.)
700 V
3.0 W
$0
$50.00
In Stock
LNK564DN-SA
LNK564DN (Sample, 10 pcs.)
700 V
3.0 W
$0
$50.00
In Stock
LNK564GN-SA
LNK564GN (Sample, 10 pcs.)
700 V
3.0 W
$0
$50.00
In Stock
LNK564PG-SA
LNK564PG (Sample, 10 pcs.)
700 V
3.0 W
$0
$50.00
In Stock
LNK564PN-SA
LNK564PN (Sample, 10 pcs.)
700 V
3.0 W
$0
$50.00
In Stock